A+A++Ikona z logo Facebook

Komunikaty

Wielokulturowy Piknik Rodzinny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wielokulturowym Pikniku Rodzinnym - World Refugee Day 2024. Organizatorami wydarzenia Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto Gdańsk, ale w rzeczywistości jest to wspólna inicjatywa wielu organizacji pozarządowych oraz partnerów instytucjonalnych.

Piknik odbędzie się 22 czerwca 2024 r.(sobota) na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku w godz. 11.00 – 17.00.

Wydarzenia jest adresowane do wszystkich mieszkańców województwa i jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla integracji osób z doświadczeniem migracyjnym, budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego szacunku dla różnorodności kulturowej. Obustronne zrozumienie, otwartość, dialog i tolerancja są nieodzownymi elementami komunikacji międzykulturowej i tworzą warunki do włączenia społecznego migrantów, umożliwiają im korzystanie z równych praw, szans i usług dostępnych dla wszystkich mieszkańców regionu.

W ramach pikniku przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Planowane są występy zespołów i grup muzycznych z różnych kultur, pokazy i warsztaty artystyczne (w tym pokazy kulinarne), zawody i zabawy dla dzieci, stoiska wystawiennicze i informacyjne, strefy relaksu i gastronomii oraz bogata część artystyczna. Na scenie wystąpią artyści wielu kultur i narodowości, a gwiazdą będzie Orkiestra Sił Zbrojnych Ukrainy z Kijowa.

ORGANIZATOR:

Samorząd Województwa Pomorskiego

Miasto Gdańsk

PARTNERZY STRATEGICZNI:

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

UNHCR

Stowarzyszenie OVUM

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY:

Wojewoda Pomorska

Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku

Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku

Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Gdańsku

Konsul Honorowy Republiki Indonezji w Gdańsku

Konsul Honorowy Republiki Francuskiej w Gdańsku

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Gdyni

Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku

Konsul Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Ambasada Królestwa Hiszpanii

PARTNERZY:

Europejskie Centrum Solidarności

Wojewódzki Urząd Pracy

Nadbałtyckie Centrum Kultury

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

WSB MERITO

Uniwersytet Gdański

Politechnika Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

IOM

ICMPD

Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń otwarta

Fundacja RC

Związek Ukraińców w Polsce - Oddział Pomorski

Fundacja Społecznie Bezpieczni

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta

Stowarzyszenie Dobry Brat

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Muzeum Emigracji w Gdyni

Fundacja BoFolk


Kto głosuje, ten się liczy

Kto głosuje ten się liczy baner

Aktywność obywatelska jest kluczowym elementem demokracji, a mieszkańcy Gdańska nie raz pokazali, że są zaangażowani w kształtowanie swojej społeczności. Dzielnica z najwyższą frekwencją w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia, otrzyma 100 tyś zł, na doposażenie istniejącego lub budowę nowego placu zabaw, placu do rekreacji lub terenu zielonego.

Więcej TUTAJ oraz TUTAJ


Zamelduj się w Gdańsku i głosuj w wyborach samorządowych

Zamelduj się w Gdańsku plakat

Miasto Gdańsk zachęca do meldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania i wzięcia odpowiedzialności za miejscowe wspólnoty. W wyborach samorządowych, które odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia, będą mogły głosować jedynie osoby, dla których Gdańsk jest miejscem zamieszkania lub potwierdziły swoje stałe zamieszkanie np. poprzez odprowadzanie lokalnych podatków, czy Kartę Mieszkańca.

Więcej informacji TUTAJ


Budżet Obywatelski w Gdańsku 2025!

Po raz 12-ty gdańszczanki i gdańszczanie zdecydują, na co przeznaczyć część budżetu miasta. Na realizację pomysłów jest ponad 21,5 mln złotych. Budżet Obywatelski to szansa na to, aby wziąć sprawy związane z przestrzenią publiczną w swoje ręce. Każdy mieszkaniec może zgłosić swój pomysł, zarówno dorośli, młodzież jak i dzieci!
Z roku na rok przybywa w naszym mieście nowych terenów rekreacyjnych, boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, tras rowerowych. Pomysłów nie brakuje również na zajęcia sportowe, kulturalne czy edukacyjne. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają realny wpływ na to, jak zmienia się ich okolica.

Nabór projektów trwa od 29 stycznia do 25 lutego 2024 r.

Proces składania projektów odbywa się wyłącznie online poprzez rejestrację w systemie elektronicznym. Na stronie gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski znajduje się charakterystyczny żółty baner, który przekierowuje bezpośrednio do systemu elektronicznego, gdzie należy wypełnić formularz projektu.

Liczy się pomysł

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska najlepiej wiedzą czego brakuje w ich dzielnicach lub co należy poprawić albo zmienić.
W Budżecie Obywatelskim można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”. Mogą one dotyczyć wielu obszarów tematycznych: edukacji i kultury, zdrowia, bezpieczeństwa, inwestycji drogowych, sportu i rekreacji, zieleni miejskiej.
Nie trzeba być ekspertem w danej dziedzinie ani znać się na procesach inwestycyjnych, żeby zgłosić swój pomysł. Wystarczy w prostych słowach opisać, co chcielibyśmy, żeby zostało zrobione i wskazać lokalizację, gdzie projekt miałby zostać zrealizowany oraz podać szacunkowy koszt. Do każdego projektu należy dołączyć listę mieszkańców popierających projekt:

projekt dzielnicowy – przynajmniej 1 podpis

projekt ogólnomiejski - 30 podpisów

Kwota BO 2025

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 21 526 022 złotych

Projekty ogólnomiejskie - 4 137 851 złotych

w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 1 304 922 złotych.

Warto pamiętać, że maksymalny szacowany koszt jednego projektu ogólnomiejskiego to 2 mln złotych, zaś ogólnomiejskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego to 434 974 złotych.

Projekty dzielnicowe - 17 388 171 złotych

w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 3 718 649 złotych.

Chętni mogą zgłaszać mniejsze inicjatywy do wysokości kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę. Projekty dzielnicowe zgłaszane i realizowane są w 35 jednostkach pomocniczych Miasta.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu?

Skonsultuj swój projekt!

Katalog zadań Budżetu Obywatelskiego jest bardzo szeroki, obejmuje wszystko, co może być finansowane przez gminę. Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników oraz pracowników jednostek organizacyjnych miasta Gdańska i sprawdzić, jak dany pomysł wpisuje się w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kto jest właścicielem terenu, jaki jest koszt projektu i czy spełnia kryterium ogólnodostępności - czy umożliwia mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.

Przy projektach Zielonego Budżetu Obywatelskiego pomogą architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

HARMONOGRAM BO2025

1) 29 stycznia – 25 lutego 2024 r. – zgłaszanie projektów;

2) 29 stycznia – 22 marca 2024 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów;

3) 29 stycznia – 28 czerwca 2024 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego;

4) do 9 sierpnia 2024 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny;

5) do 16 sierpnia 2024 r. – losowanie numerów projektów do głosowania;

6) 9 września – 23 września 2024 r. – głosowanie;

7) do 27 września 2024 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

W pierwszych edycjach Budżetu Obywatelskiego często zgłaszano potrzeby remontów chodników, budowy boisk czy nowych placów zabaw. W ostatnich latach, coraz częściej mieszkańcy zgłaszają potrzebę projektów ekologicznych - nowych nasadzeń, atrakcyjnego zagospodarowania miejskich zielonych przestrzeni. Warto poszerzać również ofertę kulturalną, edukacyjną i sportową.

Poradnik i inspiracje

Na stronie Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku: gdansk.pl/budzet-obywatelski

znajdują się m.in.: wszystkie zasady składania projektów, dokumenty i formularze, kwoty przeznaczone na dzielnice oraz katalog inspiracji. Najlepiej przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat lub czerpać pomysły od mieszkańców innych polskich i europejskich miast.

Koordynacja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
tel.: 58 323 66 51, 58 323 66 37, 58 323 63 37
e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

www.facebook.com/gdanskBO


Plebiscyt Gdańskich Nagród Społecznych Prezydenta Miasta Gdańska

Rozpoczęło się głosowanie publiczne w Plebiscycie Gdańskich Nagród Społecznych Prezydenta Miasta Gdańska, w tym Gdańskiej Nagrody Ochrony Zdrowia im. Aliny Pienkowskiej.

Głosować można TUTAJ

Głosowanie potrwa do 23:59 19 listopada. Każda osoba może zagłosować raz w każdej kategorii Nagród (równość, ochrona zdrowia i obywatelskość). Pełny regulamin głosowania znajduje się pod formularzem do głosowania.


Pomorskie Obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drodowych

W ramach obchodów odbędzie się 17 listopada w godz.10:00-12:00 w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 23, bezpłatna konferencja „Alkohol a kierowca” adresowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy do udziału w niej również policjantów zajmujących się profilaktyką. Celem konferencji jest przekazanie młodzieży podstawowych informacji dot. wpływu alkoholu na sprawność psychomotoryczną kierowcy oraz nawiązanie współpracy z policjantami zajmującymi się profilaktyką.

Pierwsza część konferencji (10:00-10:45) będzie transmitowana online. W tej części przewidziane są dwa wykłady: dr. hab. Marka Wiergowskiego – toksykologa z GUMED oraz nadkom. Joanny Skrent z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku. W drugiej części młodzież, która przyjdzie na konferencję do siedziby Fundacji w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 23, będzie mogła zadawać pytania, zostaną również omówione przepisy karne dot. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Będą też zaprezentowane alkogogle.

26 października 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Wcześniej, od 1993 r. - z inicjatywy angielskiej organizacji RoadPeace, obchodzono Europejski Dzień Pamięci. Obchody tego Dnia mają być wyrazem nie tylko uznania i pamięci o wszystkich, którzy zginęli bądź zostali poszkodowani w wypadkach drogowych, ale także mają przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W/g statystyk policyjnych w 2022 r. zginęło na polskich drogach prawie 1900 osób, a ponad 24,7 tys. zostało rannych


Światowy Dzień Adopcji

9 listopada Światowy Dzień Adopcji

w związku ze Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada, Dyrektor wraz z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku zapraszają do wspólnego celebrowania tego wydarzenia.

Tradycją, która wpisała się już na stałe w kalendarz Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku i miasta Gdańska, są obchody Światowego Dnia Adopcji w dniu 9 listopada. Jak co roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego świętowania rodzicielstwa adopcyjnego.

Światowy Dzień Adopcji obchodzony jest od wielu lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który zaczął propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Ten dzień jest okazją do popularyzacji idei adopcji w społeczeństwie i to staramy się czynić wraz z naszymi kandydatami i rodzinami adopcyjnymi. W tym czasie promujemy upowszechnianie międzynarodowego symbolu adopcji, którym jest dłoń z narysowaną uśmiechniętą buzią. Zachęcamy do umieszczania tego symbolu w dniu 9 listopada na Państwa oficjalnych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Światowy Dzień Adopcji to dobry moment, aby podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci. Wspólne świętowanie to również idealna okazja, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny, ale też obalać mity związane z przysposobieniem.

Nasze działania w 2023 r. będą kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2020 roku propagującego poszerzanie wiedzy społecznej na temat jawności adopcji czyli wychowania dziecka w wiedzy o jego korzeniach. Celem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku jest nie tylko popularyzacja rodzicielstwa adopcyjnego, ale również poszerzanie świadomości społecznej w zakresie jawności adopcji. Temat ten jest niezwykle istotny, dlatego chcielibyśmy podkreślić, iż jest to jeden z warunków pomyślnie funkcjonującej rodziny adopcyjnej. Pragniemy zwrócić uwagę, że każdy człowiek niezależnie od wieku ma prawo do posiadania wszystkich informacji na temat siebie i swojego pochodzenia. Jawność adopcji jest procesem ciągłym, trudnym emocjonalnie, ale co istotne, wykonalnym. Zdajemy sobie sprawę, iż mówienie dzieciom o adopcji nie jest dla rodziców łatwym zadaniem, a wiedza społeczeństwa w tym zakresie wymaga stałego poszerzania.

Nawiązując do zeszłorocznego projektu związanego z rozstrzygniętym konkursem pt. „Bajki adopcyjne” podjęliśmy działanie polegające na zebraniu materiałów laureatów konkursu tj. kandydatów naszego Ośrodka, rodziców adopcyjnych, osób z całej Polski zainteresowanych ideą adopcji i wydaniu go w formie książki pn. „CzytaMy Dzieciom. Bajki o adopcji”. Mając na względzie wagę tematu adopcji oraz dbając o poszerzenie wiedzy i świadomości w tym zakresie, powstała koncepcja akcji „CzytaMy Dzieciom”, w której zapraszamy do przeczytania zebranych bajek adopcyjnych ważne dla naszego regionu osoby. Czytanie bajek dzieciom ma dla nich wielką moc. Przez tę chwilę zatrzymują czas rodzica tylko dla siebie. Razem nie tylko wchodzą w świat fantazji, pasjonujących przygód, ale też uczą się rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, konsekwencji niektórych zdarzeń. Dla rodzin, które połączyła adopcja, czytanie bajek również ma dodatkowe, ważne znaczenie. Bajki stają się punktem wyjścia do mówienia o adopcji i historii dziecka. Pomagają w dostępny dla dzieci sposób wyjaśnić, czym jest przysposobienie i ułatwić wprowadzenie jawności adopcji do codzienności rodziny.

Ponadto, w dniu 9 listopada planujemy Dzień Otwarty Ośrodka dający możliwość spotkań indywidualnych dla mieszkańców województwa pomorskiego zainteresowanych tematyką przysposobienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób rozważających rozpoczęcie procesu adopcyjnego, chcielibyśmy dać możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące kwestie oraz przedstawić różne aspekty związane z adopcją. Wobec powyższego pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku będą dostępni osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach od 14.30 do 19.00. Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 58 341 46 07 lub drogą email (sekretariat@poa-gdansk.pl), w celu umówienia godziny spotkania.

Mamy nadzieję, że również w tym roku zechcą Państwo uczestniczyć wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Gdańsku w obchodach Światowego Dnia Adopcji.

Więcej na stronie poa-gdansk.pl


Zaproszenie na konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Programy Rozwoju 2030

Jaki ma być Gdańsk w 2030 roku? Jaki chcielibyśmy, żeby był? Co jest dla nas najważniejsze? Zapraszam wszystkich, gdańszczanki i gdańszczan, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Programów Rozwoju 2030, będących instrumentem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Gdańsk miastem zielonym, wspólnym, dostępnym i innowacyjnym – takie cele postawiliśmy sobie w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Podczas wiosennych warsztatów wspólnie szukaliśmy sposobów na realizację naszej wizji i określiliśmy działania niezbędne do osiągniecia głównych celów. Tak właśnie powstały programy rozwoju, których projekt chcemy Państwu przedstawić.

Konsultacje społeczne potrwają od 16 października do 19 listopada 2023 r. Swoje uwagi można przekazać w formie pisemnej oraz podczas otwartej dyskusji na spotkaniach z mieszkańcami i interesariuszami.

Spotkania odbędą się 21 października w godzinach od 10.00-14.00 oraz 6 listopada w godzinach od 17.00-19.00 w nowo otwartym Kunszcie Wodnym. Wstęp będzie wolny i nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Projekt Programów Rozwoju 2030, formularz zgłaszania uwag i wszelkie informacje o konsultacjach zamieszczone są na stronie internetowej www.gdansk.pl/strategia.

Gdańsk to nasze dobro wspólne. Każdy z nas może wpłynąć na jego przyszłość. Sprawmy, aby wszystkim nam w naszym mieście żyło się lepiej.


Wrzesień - miesiąc świadomości FASD.

Dziewiątego września obchodzimy Światowy Dzień FASD/FAS. Data wydarzenia nie jest przypadkowa - cyfra 9 nawiązuje do dziewięciu miesięcy ciąży.

Ciąża to okres, w którym rezygnacja ze spożywania alkoholu jest szczególnie ważna - dlaczego? Ponieważ żadna dawka alkoholu nie jest bezpieczna dla dziecka będącego w łonie matki oraz dziecka karmionego piersią. Każda ilość spożytej przez matkę substancji psychoaktywnej może mieć nieodwracalny wpływ na rozwój płodu i małego dziecka.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w tym Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), będący najcięższą formą uszkodzeń i zaburzeń poalkoholowych - powstaje w wyniku ekspozycji płodu na alkohol i jego toksycznego działania na rozwijający się organizm. Większość szkód jakie doświadcza dziecko jest nieodwracalna, a dotyczą one każdej ze sfer funkcjonowania: somatycznej, psychicznej, poznawczej, behawioralnej czy społecznej.

Alkohol ma również wpływ na jakość materiału genetycznego przekazywanego potomstwu. Dlatego zaleca się abstynencję obojga rodziców przynajmniej trzy miesiące przed zapłodnieniem.

Pamiętajmy!

Zaburzeniom związanym z FASD/FAS można w stu procentach zapobiec zachowując abstynencję w ciąży.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

www.ciazabezalkoholu.pl

• w zakładce Wiedza na stronie www.kcpu.gov.pl/fasd/

• na Facebook KCPU


Święto Wolności i Praw Obywatelskich, Gdańsk, 2-4 czerwca 2023

Święto Wolności i Praw Obywatelskich, Gdańsk, 2-4 czerwca 2023 Pokolenia 4czerwca.gdansk.pl

Wolność i prawa obywatelskie w Gdańsku będziemy świętować bogatym programem trzydniowych wydarzeń, 2–4 czerwca. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, udział w większości wydarzeń jest bezpłatny. W programie m.in. koncert najlepszych polskich artystów, debaty o przeszłości i przyszłości nie tylko przy okrągłym stole, spotkania z bohaterami ostatnich dziesięcioleci, seminaria i konferencje.

Szczegółowe informacje tutaj oraz tutaj


Oferta Stowarzyszenia Pelikan dla pracowników oświaty w ramach projektu "Mediacja rodzinna włączająca głos dziecka"

W związku z nieustającą kampanią Stowarzyszenia Pelikan „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć.Wesprzeć." chcielibyśmy poinformować o wydarzeniach, które Stowarzyszenie Pelikan organizuje w związku z projektem, realizowanym z grantu norweskiego. Strona internetowa projektu oraz Stowarzyszenia Pelikan

Projekt poza dostarczaniem i rozwojem różnych form wsparcia dla rodzin w kryzysie, ma na celu upowszechnianie wiedzy oraz wymianę doświadczeń z przedstawicielami instytucji pracujących z takimi rodzinami.

Dotychczas zrealizowane zostały dwa webinary, pierwszy otwierający projekt oraz drugi realizowany wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka

Wydarzenia, które jeszcze przed nami to:

Kolejny webinar „Mediacja rodzinna włączająca głos dziecka", skierowany właśnie do środowisk szkolnych i innych miejsc/zawodów, gdzie najwcześniej można zetknąć się z problemem, którego doświadcza dziecko i rodzina w sytuacji kryzysu relacji rodziców Szczegóły

Warsztaty „Od konfliktu do rozmowy". Szkolenie rozwija kompetencje uczestników w trudnej komunikacji i poszerza wiedzę o procesach, jakim podlegają strony sporu Szczegóły

Konferencja podsumowująca cały dwuletni projekt norweski Szczegóły


Zaproszenie na spotkania w sprawie programów rozwoju miasta

Jaki ma byćGdańsk w 2030? Zaproszenie od Aleksandry Dulkiewicz

Jaki ma być Gdańsk w 2030 roku? Jaki chcielibyśmy, żeby był? Co jest dla nas najważniejsze?

Zapraszam wszystkich – gdańszczan tutaj urodzonych i tych z wyboru, młodych i dojrzałych, aktywistów i patriotów lokalnych – do włączenia się do debaty, podczas której nadamy realny kształt Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Gdańsk miastem zielonym, wspólnym, dostępnym i innowacyjnym – takie cele kluczowe wspólnie wypracowaliśmy w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Ale jak to zrobić, aby nasze miasto takie właśnie było? Potrzebne nam są pogramy rozwoju, czyli dokumenty wdrażające Strategię Rozwoju Miasta (dawniej zwane: programami operacyjnymi).

Wszystkie spotkania będą rozpoczynać się o godz. 17.00 i potrwają półtorej godziny.

Uczestniczyć można we wszystkich lub tylko tych, które odpowiadają Państwa obszarowi zainteresowań. Wstęp wolny.

SPOTKANIE INAUGURACYJNE

Jak wspólnie możemy zmienić Gdańsk? – opowiemy o programach rozwoju, o tym, jakie zagadnienia tematyczne obejmują i jakie wyzwania przynoszą na następne lata.

1 marca | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1

WARSZTATY TEMATYCZNE

Przedstawimy główne założenia rozwojowe do 2030 roku, podzielimy się nowymi inicjatywami, a przede wszystkim zbierzemy Państwa idee i koncepcje na to, jakie przedsięwzięcia powinny być podejmowane w naszym mieście w najbliższych latach. Ta wiedza będzie kluczowa w dalszych pracach.

DOSTĘPNE MIASTO

13 marca | ZSO nr 8, ul. Meissnera 9

WSPÓLNE MIASTO

24 marca | SP nr 46, ul. Arkońska 17

ZIELONE MIASTO

4 kwietnia | SP nr 12, ul. Człuchowska 6

INNOWACYJNE MIASTO

17 kwietnia | XIX LO, ul. Jana Pestalozziego 11/13

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

Zaprezentujemy pomysły, jakie zostały zgłoszone do poszczególnych programów i określimy kolejne etapy działania.

8 maja | Hevelianum, ul. Gradowa 6

Gdańsk to nasze dobro wspólne. Każdy z nas może wpłynąć na jego przyszłość. Sprawmy, aby wszystkim nam w naszym mieście żyło się lepiej.


Ostatnie dni na złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego

Jeszcze do 3 marca można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Serdecznie zachęcamy do dalszego promowania konsultacji wśród mieszkańców, rodziny, znajomych.

W linku film instruktażowy "Jak złożyć projekt"


Medical services in Poland - a hotline for refugees from Ukraine.

A hotline has been established with support from WHO for refugees from Ukraine who have questions on how to access medical services in Poland (including mental health support). 800 00 30 21

More information here.


Konkurs na najlepszy jarmark świąteczny w Europie – „European Best Christmas Market”

Best Christmas Market Nominee 2023

25 listopada 2022 rozpoczyna się głosowanie na Gdańsk w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie – „European Best Christmas Market”. Tegorocznymi konkurentami Gdańska są między innymi: Bazylea, Wiedeń, Bruksela, Edynburg, Praga, Tallin.

Głosowanie odbywa się poprzez portal www.christmas.ebdest.in od 25 listopada do 8 grudnia 2022 r. do godz.11.59 (można oddawać jeden głos dziennie z jednego IP).

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku jest jednym z najpiękniejszych w Polsce i w Europie. Świątecznie udekorowane miasto tworzy bajkowy i wyjątkowy nastrój który urzeka mieszkańców i gości jarmarku. Na stoiskach można kupić nie tylko wyjątkowy prezent, pamiątkę, biżuterię, ozdoby świąteczne ale popróbować także dań regionalnych z wielu regionów świata. Ulicami Gdańska będzie wędrował św. Mikołaj, goście jarmarku skupieni przy choince usłyszą kolędy i pastorałki oraz będą podziwiać świetlne dekoracje.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KONKURSIE:

Nominacja: Best Christmas Market 2023

Czas trwania głosowania: 25.11-8.12 (11:59)

Link do głosowania: christmas.ebdest.in

Częstotliwość głosowania: 1x/ dzień/ 1 adres IP

Zachęcamy Was do codziennego głosowania na gdański jarmark bożonarodzeniowy.


Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk 18.11-23.12.2022

Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk 2022 plakat

Spotkajmy się w Gdańsku!

18 listopada rozpoczął się w Gdańsku Jarmark Bożonarodzeniowy. Ten wyczekiwany, wyjątkowy czas, pełen uroku i przyjaznych chwil potrwa do 23 grudnia.

Na czas Jarmarku uliczki historycznego centrum Gdańska zamieniły się w świąteczne miasteczko. Klimatyczne dekoracje, stoiska z nietuzinkowymi produktami i bogaty program artystyczny, sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku to miejsce, w którym naprawdę mocno poczujemy świąteczny klimat! To wydarzenie stworzone dla wszystkich miłośników świątecznej atmosfery, zarówno dla mieszkańców Trójmiasta i okolic, jak i turystów z Polski i zagranicy.

Prezentów szukamy na Jarmarku!

Na jarmarku gości 155 stoisk oferujących niepowtarzalne upominki, dekoracje i smakołyki. To doskonałe miejsce, w którym można będzie znaleźć unikatowe pomysły na prezent. Miłośnicy ludowego rękodzieła znajdą drewniane dziadki do orzechów, wyroby z lnu i wełny, ręcznie dmuchane bombki, lampki, malowane anioły, biżuteria, świece naturalne i drewniane zabawki. Nie zabraknie też dekoracji z suszonych owoców, stroików, świątecznych ozdób i ceramiki artystycznej.

Kuchnie świata na Jarmarku

Na smakoszy odwiedzających jarmark poza klasycznymi, świątecznymi przysmakami czekają potrawy kuchni z całego świata. W tym roku oferta jest szczególnie bogata, bo aż z 20 krajów, w tym kuchni japońskiej, tajskiej i krymsko-tatarskiej. Będzie można próbować dań rodem z Litwy, Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Belgii, Grecji, Ukrainy, Włoch, Turcji i Polski. Poszukiwacze zimowych smaków mogą kosztować currywursty, churrosy, langosze, kurtosze, świąteczne pierogi i aromatyczne grzańce.

Wśród nowości kulinarnych pojawią się brioszki z lodem, chrupiące tofu, raclette, szaszłyki z krewetek, oscypki w tempurze, quesadillas, cynamonki i wegański bigos.

Mroźna zima niestraszna, gdy w zasięgu ręki gorące czekolady, doskonale dobrane mieszanki herbat, a dla pełnoletnich grzane wino z aromatycznymi przyprawami. Rozgrzewające napoje smakują najlepiej w jarmarkowym, kolekcjonerskim kubku, co roku w innym wzorze. Zachęcamy do zakupu kubeczków również dlatego, że część przychodu z ich sprzedaży będzie przekazana dla Hospicjum.

,,Niech zagrają Święta!”

Program Jarmarku będzie składał się z bloków tematycznych. Zgodnie z tegorocznym hasłem „Niech zagrają Święta!” jarmarkowa scena zabrzmi różnymi rodzajami muzyki. Podczas cyklicznych koncertów „Jazowego Kolędowania” wystąpią znani trójmiejscy muzycy, podczas „Kolędowania na głosy” będzie można podziwiać niezwykły kunszt wykonania świątecznych piosenek i kolęd przez chóry, podczas „Radosnego Kolędowania” będzie można poczuć moc i energię młodych wykonawców, a „Carillonowe Kolędowanie” nastroi nas nostalgicznie.

„Świąteczne Bajanie” to cykl wydarzeń dedykowanych najmłodszym. Spektakle teatralne (z udziałem tłumacza polskiego języka migowego), widowiska, świąteczne parady, wizyty św. Mikołaja, zimowe animacje czy codzienne otwieranie okienek kalendarza adwentowego.

Ciekawostki z życia lasu, pogadanki i pokazy ptaków drapieżnych, muzyka lasem malowana, to tylko kilka atrakcji przygotowanych przez Pomorskich Leśników w ramach „Świątecznej edukacji”.

W święta działamy razem!

Czas świąteczny skłania do integracji i działania dla wspólnego dobra. Tradycyjnie idea ta znajdzie swoje odzwierciedlenie również podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Potwierdzeniem, że w święta warto, a nawet trzeba pomagać, będzie m.in. akcja organizowana wraz z GPEC na rzecz Fundacji Hospicyjnej. Wykupienie biletu-cegiełki o wartości 25 zł umożliwi grupie maks. 3 osób wykonanie wyjątkowych zdjęć w śnieżnej kuli napędzanej rowerem. Na pamiątkę darczyńcy otrzymają bombkę ze zdjęciem z kuli. Pieniądze ze sprzedaży cegiełek w całości trafią do Fundacji Hospicyjnej. Podopiecznych Hospicjum wesprzemy także kupując oficjalne gadżety Jarmarku.

Łoś ma głos

Niekwestionowaną gwiazdą jarmarku jest lubiany przez wszystkich łoś Lucek mówiący ludzkim głosem! Zabawia odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy od kilku lat, a jego popularność wciąż rośnie. Czeka na swoich fanów w Łosiowym Zakątku na ul. Bogusławskiego i gwarantuje tradycyjne łosiowe suchary.

Jarmark w Zbrojowni od 2 grudnia

Po przerwie, jarmark zawita ponownie w zabytkowych wnętrzach Wielkiej Zbrojowni ASP, gdzie został stworzony Artystyczny Zakątek. Będą tu mieli w czym wybierać wszyscy ceniący wartość i urodę artystycznego rękodzieła. Oferta będzie bardzo bogata, tu będzie można znaleźć unikatowe wyroby artystyczne i rękodzieło takie jak: drewniane szopki, kosmetyki naturalne, drewniane puzzle, ręcznie robione kartki świąteczne, drewniane modele, ręcznie robione latarenki i obrazy.

W Zbrojowni, w „Świątecznej Pracowni” będą się odbywały – warsztaty kreatywne dla dzieci, podczas których będzie można przygotować ozdoby i stroiki świąteczne, a także prezenty od serca – własnoręcznie zdobione świece czy leśną biżuterię. Po pracowicie spędzonym czasie będzie można odpocząć układając puzzle czy rozgrywając partyjkę w gry planszowe. Najmłodszych zapraszamy na seanse filmowe w Treflikowym kinie, a także na spotkania i zabawy z Treflikiem.

Tutaj też będzie można wymienić się książkami w świątecznym bookcrossingu.

Atrakcją Artystycznego Zakątku będzie też „Misiowa Brama” przygotowana we współpracy z firmą SMYK.

Jarmarkowe nowości!

W tym roku mamy wyjątkową premierę, po raz pierwszy zostaną zaprezentowane ożywione dziadki do orzechów - „Państwo Orzechowscy”, ich charakterystyczne stroje wzorowane na mundurach żołnierzy Gdańskiego Garnizonu utrzymane są w stylistyce wizerunkowej jarmarku. Niestety nie mają jeszcze swoich imion i pewnie nie czują się z tym najlepiej. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu naszym jarmarkowych gości niebawem szybko się to zmieni.

Nowością na tegorocznym jarmarku jest również ogromny, świetlny napis „JARMARK”, który ustawiony w sercu Targu Węglowego będzie znakomitym miejscem do wykonywania pamiątkowych fotografii. Podobnie jak niezwykłe, anielskie skrzydła z Anielskiego Zakątku na ul. Tkackiej.

Po raz pierwszy w tym roku pojawią się nowe jarmarkowe gadżety: pyszne pierniki, aromatyczna kawa jarmarkowa i kolorowe magnesy. Wszystkie dostępne w bajkowym domku Gdańskiej Organizacji Turystycznej w sercu jarmarku.

Wyróżnikiem gdańskiego jarmarku jest kalendarz w Bramie Adwentowej. Jego tajemnice, codziennie od 1 do 23 grudnia odkrywają żołnierze Garnizonu Gdańskiego ku uciesze miłośników słodkości. W tym roku współorganizatorem Kalendarza Adwentowego i spotkania ze Świętym Mikołajem jest marka E. Wedel, która zadba o czekoladową, słodką zawartość okienek.

Głosujemy na Gdańsk!

Jarmark Bożonarodzeniowy postrzegany jest jako jeden z najpiękniejszych w Polsce. Jego bajkowa, świąteczna atmosfera urzeka mieszkańców Trójmiasta i turystów. W tym roku gdański jarmark po raz kolejny został nominowany w konkursie o tytuł „European Best Christmas Market. Głosy będzie można oddawać poprzez portal www.christmas.ebdest.in od 25 listopada do 8 grudnia 2022 r. (można oddawać jeden głos dziennie z jednego IP).

W 2019 Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku, jako jedyny w Polsce, dzięki głosom internautów zajął trzecie miejsce!

Wyjątkowy klimat Jarmarku doceniają też turyści, których z roku na rok jest coraz więcej. Goście z zagranicy, chętnie korzystają z usług naszego oficjalnego przewoźnika Portu Lotniczego w Gdańsku. Z myślą o zwiedzających na jarmarku działa prowadzony przez Gdańską Organizację Turystyczną Punkt Informacji Turystycznej.

Jarmark Bożonarodzeniowy to coroczne wydarzenie, które jest jedną z inicjatyw miejskich odbywających się w ramach akcji „Odpalamy Święta w Gdańsku”.

Iluminacje świetlne, będą ogólnodostępnymi atrakcjami w Gdańsku. Iluminacje świąteczne będą energooszczędne i odpowiadają obecnym normom energetycznym. Dodatkowo dzięki specjalnym systemom stale będzie monitorowany pobór energii.

„Świąteczne Stopklatki”

Jarmarkowa scenografia to idealne tło do uchwycenia ulotnych chwil na pamiątkowych fotografiach. Obok cieszącego się w zeszłym roku niezwykła popularnością świetlistego tronu św. Mikołaja pojawią się premiery! Podświetlany napis Jarmark w zimowej odsłonie, anielskie skrzydła dla dużych i małych, sanie z prezentami, altana i fontanna. Do wspólnych fotek pozować będą św. Mikołaj, Misiowa Brama, olbrzymie laski cukrowe czy ozdobne bombki (Szczudlarze) oraz maskotki: Państwo Orzechowscy czyli jarmarkowy Dziadek i Babcia do orzechów.

JARMARKOWE ATRAKCJE NON STOP

ANIELSKI MŁYN – patrz do góry na figury!

FABRYKA PREZENTÓW W DOMKU ŚW. MIKOŁAJA – kup oficjalne jarmarkowe gadżety na świąteczne prezenty

GADAJĄCA SKRZYNKA KATARZYNKA – wrzuć list do św. Mikołaja

BRAMA ADWENTOWA – podziwiaj Jarmark z góry

MAGICZNE SANIE MIKOŁAJA – wypróbuj symulator lotu

CHOINKA MŁODYCH GDAŃSZCZAN – poczuj nastrój Świąt

MAGICZNA KULA Z WIRUJĄCYM ŚNIEGIEM – pstryknij fotkę na pamiątkę, daj serce na Jarmarku, wesprzyj Fundację Hospicyjną. Zaprasza Grupa GPEC!

KARUZELA Z RUMAKAMI – zakręć się!

ŁOŚ LUCEK – posłuchaj - mówi ludzkim głosem!

ZAGAJNIK Z KAPLICZKĄ - zatrzymaj się na chwilę

JARMARKOWA SCENA – podziwiaj występy lub zrób świąteczną fotkę na tronie św. Mikołaja

WYSTAWA LAUREATÓW NAGRODY IM. KAZIMIERZA OSTROWSKIEGO / Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy, Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (10-31.12)

ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE

Wizyta na Jarmarku Bożonarodzeniowym to dla wielu gdańszczan obowiązkowy punkt przedświątecznych przygotowań. W klimatycznym otoczeniu, przy dźwiękach kolęd, nie sposób nie poczuć wzajemnej bliskości i ciepła nadchodzących świąt.

Najważniejsze informacje:

Stoiska dostępne dla zwiedzających:

niedziela - czwartek 12.00-20.00, piątek - sobota 12.00-21.00

Jarmark Bożonarodzeniowy - 18 listopada-23 grudnia

Targ Węglowy, ulica Bogusławskiego, ulica Tkacka, Dziedziniec Forum

Jarmark Bożonarodzeniowy w Zbrojowni – 2-23 grudnia

WWW: bożonarodzeniowy.pl

FB: facebook.com/jarmarkbozonarodzeniowygdansk

INSTAGRAM: instagram.com/jarmarkbozonarodzeniowy/

TIK TOK: @gdansk_bozonarodzeniowy


Sobota z budżetem obywatelskim. Piknik dla mieszkańców

1 października 2022 r. godz. 12.00-15.00

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaprasza mieszkańców Gdańska na piknik Budżetu Obywatelskiego.

W Parku Nadmorskim im. R. Reagana w okolicach placu zabaw „Krainy Zabawy” na gości czekać będzie wiele atrakcji dla całych rodzin.

W punkcie konsultacyjnym Budżetu Obywatelskiego będzie można zagłosować na projekty mieszkańców z pomocą konsultantów oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce w tematyce BO.

Zarówno dla dzieci jak i dorosłych zaplanowane są animacje i konkursy z nagrodami:

WARSZTATY LAS W SŁOIKU

Dzieci i dorośli będą mogli przygotować dla siebie prawdziwy las w słoiku. Leśne kompozycje będzie można stworzyć mając do dyspozycji materiały prosto z lasu: szyszki, mech, gałązki.

RODZINNE ANIMACJE „ Jestem EKO”

Zabawy i gry o tematyce ekologicznej. Będą to konkursy indywidualne i drużynowe dla całych rodzin.

MALOWANIE BUZI I KOLOROWE TATUAŻE

To atrakcja, której nie może zabraknąć na żadnym pikniku z udziałem dzieci, które będą miały okazje pomalować się na podobieństwo swoich ulubionych postaci bajkowych. Dodatkowo będzie można wykonać tatuaże kolorowymi farbkami.

BAŃKI MYDLANE

Uwielbiana atrakcja zarówno przez dzieci jak i dorosłych.

WASZTATY BALONOWE

Kolorowe balony w różnych kształtach to atrakcja, która cieszy się dużą popularnością na każdej plenerowej imprezie.

Ponadto, Gdańskie Usługi Komunalne podstawią kontener na elektrośmieci.

300 pierwszych osób, które przyniosą do punktu zbiórki odpady, otrzyma kwiatka.

Do punktu zbiórki można będzie przynieść:

• termometry, lampy rtęciowe, świetlówki

• środki ochrony roślin i ich opakowania

• rozpuszczalniki, odczynniki techniczne

• farby, lakiery oraz opakowania po nich

• smary, środki do konserwacji drewna i metali

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, monitory, telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.)

• zużyte baterie i akumulatory

• przeterminowane lub częściowo wykorzystane

• leki

• przepracowane oleje

W tym dniu punkty konsultacyjne Budżetu Obywatelskiego będzie można również spotkać w dwóch innych lokalizacjach: na Pikniku Seniora w Parku Oruńskim oraz w Galerii Morena.

Głosowanie na projekty BO trwa do 10 października!

Szczegóły na www.gdansk.pl/budzet-obywatelski


Budżet Obywatelski 2023! Głosowanie trwa od 26 września do 10 października

W tegorocznej edycji do głosowania zakwalifikowało się 305 ciekawych projektów z zakresu: zdrowia, sportu i rekreacji, edukacji, bezpieczeństwa, inwestycji drogowych.

W puli Budżetu Obywatelskiego są 22 063 118‬ złotych. Oddając głos można wygrać nagrody, a dzielnica z najwyższa frekwencją zyska świąteczne iluminacje.

Kto może głosować ?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także dzieci i młodzież. Mogą być to osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w naszym mieście, osoby dopisane w Gdańsku do rejestru wyborców lub posiadające Kartę Mieszkańca.

Jak głosować?

Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.gdansk.pl

Zasady przyznawania punktów

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów:

5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

Minimalne progi poparcia

W tym roku zostały obniżone progi poparcia dla projektów w trakcie głosowania: do realizacji projektów konieczne jest uzyskanie minimalnego progu poparcia: 100 dla projektu dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, 200 dla projektu ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowością jest minimalny próg na projektów ogólnomiejskich Zielonego BO – 200. Tylko projekty dzielnicowe Zielonego BO pozostają bez limitów.

Mobilne Punkty Głosowania

Na czas trwania głosowania między 26 września a 10 października, aby jeszcze bardziej zachęcić i ułatwić gdańszczankom i gdańszczanom głosowanie, pracownicy Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami organizują Mobilne Punkty do Głosowania. Będzie w nich można, z pomocą konsultantów zagłosować na wybrane projekty. Aby zagłosować w punkcie mobilnym wystarczy mieć ze sobą dokument tożsamości. Wykaz wszystkich miejsc, w których można wziąć udział w głosowaniu dostępny jest na stronie internetowej: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Zielony Budżet Obywatelski

W tym roku, już po raz trzeci można głosować na Zielony Budżet Obywatelski. Do głosowania zakwalifikowały się aż 94 zielone projekty.

Gdańsk staje się jeszcze bardziej zielony

W sobotę, 9 kwietnia o godz. 13.00 na zieleńcu u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór odbędzie się druga w tym roku akcja sadzenia drzew.
Wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami Gdańska posadzimy 300 sadzonek dębu szypułkowego.
By umilić ten czas, dla dzieci zostały przygotowane specjalne atrakcje, a na zgłodniałych będzie czekała grochówka i kiełbasa z grilla.
Na miejscu znajdziecie również stanowisko Budżetu Obywatelskiego, chętnym rozdamy sadzonki kwiatów oraz nasiona łąk kwietnych do przydomowych ogródków. Ubierzcie się wygodnie, zabierzcie ze sobą rodzinę i wpadajcie!


Razem zazielenimy Miasto Gdańsk


Jubileuszowy Budżet Obywatelski w Gdańsku!

Plakat

Już po raz 10-ty gdańszczanki i gdańszczanie decydują o kierunkach rozwoju naszego Miasta.

Nowe boisko, plac zabaw, wybieg dla psów, a może zielony teren rekreacyjny z elementami małej architektury i meblami miejskimi? Mieszkańcy Gdańska z roku na rok składają coraz więcej projektów i zaskakują pomysłami, na co przeznaczyć środki z miejskiego budżetu. Można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”.

Nabór projektów trwa od 23 marca do 20 kwietnia 2022 r.

Projekt składa się wyłącznie przez Internet.

Na stronie www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski znajduje się charakterystyczny żółty baner. Po kliknięciu w niego przechodzi się do systemu elektronicznego, gdzie należy wypełnić formularz wniosku.

Warunkiem poprawnego złożenia projektu jest konieczność wydrukowania złożonego wcześniej elektronicznie wniosku i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to przy pomocy platformy ePUAP.

Kwota BO2023

W tegorocznej puli budżetu jest do wykorzystania 22 063 118‬ złotych.

Projekty ogólnomiejskie - 4 250 700 zł

w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 1 259 100 zł

Projekty dzielnicowe - 17 812 418 zł

w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 3 718 844 zł

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu?

Składając projekt należy pamiętać, aby jego zakres mieścił się w katalogu zadań gminy oraz spełniał kryterium ogólnodostępności, czyli umożliwiał mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.

Skonsultuj swój projekt

Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta Gdańska. Dzięki ich wsparciu łatwiej i szybciej uda się oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu. Przy projektach Zielonego Budżetu Obywatelskiego pomogą architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zielony Budżet Obywatelski

Po raz trzeci można składać projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego w pięciu kategoriach:

• nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej

• nowe przestrzenie zielone

• budowa ogrodów deszczowych

• renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni

• działania ekologiczne

Na ten cel przeznaczono 4 977 944 złotych (z całej kwoty BO).

Szukasz inspiracji?

Najlepiej przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat lub czerpać pomysły od mieszkańców innych miast polskich i europejskich.

Warsztaty i spotkania z mieszkańcami

Z myślą o tych mieszkańcach, którzy w tym roku chcą zadebiutować jako wnioskodawcy, Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne miasta Gdańska organizują cykl warsztatów i spotkań tematycznych.

Szczegóły na stronie internetowej https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

HARMONOGRAM BO2023

• 23 marca – 20 kwietnia 2022 r. – zgłaszanie projektów

• 23 marca – 18 maja 2022 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów

• 12 kwietnia – 31 lipca 2022 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego

• do 2 września 2022 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny

• do 9 września 2022 r. – losowanie numerów projektów do głosowania

• 26 września – 10 października 2022 r. – głosowanie

• do 14 października 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Poznaj zasady składania projektów, sprawdź co możesz zgłosić do tegorocznej edycji – wszystko na stronie internetowej: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Koordynacja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami

tel.: 58 323 66 51, 58 323 66 37, 58 323 63 37,

e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

www.facebook.com/gdanskBO


Jak przygotować i zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego?

Z myślą o osobach, które po raz pierwszy będą składać propozycje projektów, ale również o wnioskodawcach z pewnym już doświadczeniem w składaniu projektów w poprzednich edycjach, przygotowano cykl spotkań i warsztatów online.

Pierwsze spotkanie „ABC Wnioskodawcy” już w środę, 16 marca o godz. 17.00 w aplikacji Teams.

Już w marcu rusza nabór projektów do wyjątkowej jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Gdańszczanki i gdańszczanie po raz 10-ty będą decydować na co przeznaczyć część środków z miejskiego budżetu.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych przygotowania spotkania online dla mieszkańców. Na każde ze spotkań prowadzi osobny link.

Plakat

SPOTKANIA ONLINE DLA MIESZKAŃCÓW

1) 16 marca w godz. 17.00-19.00 I ABC Wnioskodawcy

Spotkanie dotyczące zasad regulaminowych i organizacji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. W czasie spotkania będzie można uzyskać informacje m.in.: jak przygotować i zgłosić projekt, jak przebiega weryfikacja, jak przygotować promocję projektu. Pracownicy Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii formalnych.

Link do spotkania: https://tinyurl.com/95r2za4d

2) 21 marca w godz. 17.00-19.00 I Projekty inwestycyjne

Spotkanie dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, rewaloryzacji: placów zabaw, obiektów sportowych, miejsc rekreacji oraz infrastruktury drogowej i organizacji ruchu: przebudowy i remontów dróg, przejść dla pieszych i chodników, tras rowerowych.

W spotkaniu wezmą udział pracownicy Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskich Nieruchomości oraz Oficer Rowerowy.

Link do spotkania: https://tinyurl.com/mr2vkzs5

3) 28 marca w godz. 17.00-19.00 I Projekty społeczne

Spotkanie dla osób, które chcą złożyć projekty dotyczące m. in.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, zajęć i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych, opieki społecznej, opieki nad zwierzętami. Swoje pomysły będzie można skonsultować z przedstawicielami urzędu miejskiego: Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Polityki Gospodarczej, Wydziału Rozwoju Społecznego oraz Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Link do spotkania: https://tinyurl.com/2p8c8zsp

ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI - warsztaty w sześciu dzielnicach Gdańska

Warsztaty odbędą się w dzielnicach: Jasień, Przymorze Wielkie, Śródmieście, Piecki-Migowo, Wrzeszcz Górny i Osowa.

W tym samym czasie, z trwającymi jednocześnie spotkaniami online, odbędą się warsztaty dla mieszkańców w sześciu dzielnicach Gdańska zorganizowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Jak informuje Magdalena Kiljan, rzeczniczka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, na spotkania zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, którzy planują przygotowanie, bądź już mają gotowe do złożenia projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Spotkania poprowadzą architekci, architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych.

Na poszczególne warsztaty obowiązują zapisy.

Więcej informacji na ten temat TUTAJ

W Budżecie Obywatelskim przede wszystkim liczy się pomysł.

Wszyscy mieszkańcy Gdańska bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo mogą wziąć w nim udział. Wystarczy mieszkać na stałe w naszym mieście.

Inwestycje wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego można spotkać w każdej dzielnicy Gdańska. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstały: nowe chodniki, drogi, tereny rekreacyjne, place zabaw. Zrealizowano wiele projektów sportowych, kulturalnych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy!

Koordynacja Budżetu Obywatelskiego:

Urząd Miejski w Gdańsku /Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami/Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami

tel.: 58 323 66 51, 58 323 66 37, 58 323 63 37

e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

www.facebook.com/gdanskBO


PIT w Gdańsku Się opłaca!

Mieszkasz w Gdańsku? Rozlicz tu swój PIT. Zarejestruj się w loterii: gdansk.pl/pit Wygraj fantastyczne nagrody.

PIT


Gdańsk pomaga Ukrainie

W związku z sytuacją na Ukrainie oraz licznymi pytaniami, zarówno ze strony uchodźców z Ukrainy, jak i mieszkańców Gdańska, uruchomiona została podstrona na portalu Gdańsk Pomaga. Na tej stronie przyjmowane są zgłoszenia od osób, które potrzebują pomocy, jak i od tych, które taką pomoc deklarują. Potrzebne jest wsparcie finansowe, rzeczowe, ale także pomoc psychologów oraz osób, które podjęłyby się tłumaczenia języka ukraińskiego.

Wspólnie z Fundacją Gdańską, która opracowała bardzo dobry sposób, aby łączyć potrzebujących i tych pomoc oferujących, podjęliśmy decyzję, że strona internetowa Gdańsk Pomaga staje się programem Gdańsk Pomaga Ukrainie. Wykorzystując doświadczenia, stworzyliśmy strukturę koordynacyjną - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

https://media.gdansk.pl/komunikaty/728131/pomoc-dla-osob-z-ukrainy

Gdańsk


OGŁOSZENIE O PRACĘ NA STANOWISKO PSYCHOLOGA / PEDAGOGA

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, ul. Racławicka 17 ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA/PEDAGOGA w GOPP w Gdańsku.

Do naszego zespołu specjalistów poszukujemy psychologa lub pedagoga posiadającego bądź rozwijającego kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii dzieci i/lub młodzieży.

I. Kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać :

1. wymagania niezbędne

• wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika, rozpoczęta lub ukończona szkoła terapeutyczna lub inne szkolenia, kursy w zakresie psychoterapii dzieci i/lub młodzieży.

• obywatelstwo polskie;

• nieposzlakowana opinia;

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

• umiejętność sprawnej organizacji pracy,

• umiejętność prowadzenia psychoterapii,

• wysoki poziom zdolności interpersonalnych,

• gotowość do pracy w zespole klinicznym

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności:

• prowadzenie konsultacji dla rodziców, dzieci i młodzieży

• prowadzenie psychoterapii dzieci i/lub młodzieży

• prowadzenie porad rodzicielskich

• praca w zespole klinicznym

III .Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPP 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób ni